Przepływomierz FLOWBOX

Pomiary przepływu cieczy

Kontakt z DI-BOX

flaga_pl flaga_ua flaga_en flaga_de

PLIKI COOKIES - nasza witryna wykorzystuje niektóre pliki 'cookies' ('ciasteczka') dla lepszego działania (m.in. analizy statystyk ruchu w witrynie). Przebywając na naszych stronach wyrażają Pańtwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Państwa przeglądarki.

zapytaj o ofertę

PRZEPŁWYOMIERZ FLOWBOX

Pomiary przepływu cieczy


Przepływomierze FLOWBOX ze zwężkami pomiarowymi

PRZEDMIOT OFERTY

Przedmiotem naszej oferty jest przepływomierz ultradźwiękowy FLOWBOX do pomiaru chwilowego i sumarycznego przepływu cieczy w kanałach grawitacyjnych, przy użyciu koryta pomiarowego lub przelewu mierniczego. Na życzenie możliwa jest również przedinwestycyjna konsutacja techniczna jak również poźniejszy montaż, uruchomienie* oraz protokolarne przekazanie przepływomierza do użytkowania.

----------------

* Uruchomienie naszego przepływomierza ultradźwiękowego FLOWBOX na obiekcie (w przeciwieństwie do wielu konkurencyjnych wyrobów) jest bardzo proste i w większości przypadków nie wymaga wizyty wyspecjalizowanego serwisu - dostarczamy zestaw fabrycznie zaprogramowany (do danego typu koryta lub przelewu mierniczego) oraz wstępnie wykalibrowany (skorygowania wymaga tylko jeden parametr).

 

BUDOWA PRZEPŁYWOMIERZA FLOWBOX

 • Przetwornik pomiarowy przepływu M1600

 • Ultradźwiękowy czujnik poziomu

Przepływomierz FLOWBOX - budowa zestawu

Pomiar przepływu cieczy odbywa się oparciu o element pietrzący:

 

ZASADA DZIAŁANIA I ZAŁOŻENIA

Opisywany pomiar przepływu cieczy w oparciu o przepływomierz ultradźwiękowy jest aktualnie jedną z najbardziej popularnych i sprawdzonych metod pomiaru przepływu cieczy w kanałach grawitacyjnych, stosowaną na rynku od wielu lat. Corocznie kilkaset nowych lokalizacji jest wyposażanych w przepływomierze FLOWBOX naszej produkcji, które w doskonałej większości z powodzeniem realizują założone funkcje pomiarowe. Podstawą działania przepływomierza FLOWBOX jest pomiar czasu przelotu wiązki ultradźwiękowej między czujnikiem ultradźwiękowym, a powierzchnią cieczy podpiętrzonej przez jeden ze znormalizowanych elementów piętrzeniowych (koryto pomiarowe lub przelew mierniczy), na podstawie którego wyznaczany jest poziom podpiętrzenia cieczy, a następnie - po wykorzystaniu odpowiedniej formuły przeliczeniowej - aktualne natężnie przepływu cieczy.

Podstawowym warunkiem stosowania metody jest zapewnienie laminarnego przepływu cieczy przez element piętrzący (np. koryto pomiarowe) oraz zapewnienie swobodnego, niezakłóconego odpływu.

Zastosowana do pomiaru metoda ultradźwiękowa ma szereg zalet - m.in. umożliwia brak bezpośredniego kontaktu czujnika pomiarowego z zanieczyszczonym lub agresywnym medium.

 

Do pobrania------------

 

pdf_iconkarta katalogowa przepływomierza FLOWBOX

pdf_iconinstrukcja obsługi przepływomierza FLOWBOX

pdf_iconopracowanie "Pomiary natęnia przepływu cieczy w kanałach grawitacyjnych"

 

Przykładowe instalacje naszych przepływomierzy FLOWBOX------------

Przetwornik pomiarowy przepływomierza w szafie   Przetworniki pomiarowe FLOWBOX

Przepływomierz FLOWBOX z rejestratorem w szafie termostatowanej   Przetworniki pomiarowe M1600 przepływomierza FLOWBOX zamontowane na ścianie

Koryto pomiarowe ZPB zamontowane w studni   Przelew mierniczy w studni pomiarowej

Zwężka pomiarowa Parshall'a   Koryto pomiarowe Venturi'ego

 

CECHY PRZEPŁYWOMIERZA FLOWBOX

 • Odczyt: przepływ chwilowy, przepływ sumaryczny

 • Wyjścia prądowe: 0-20mA, 4-20mA

 • Wyjście impulsowe - sumator

 • Wyjście cyfrowe RS232C/485 - Modbus (opcja)

 • Dokładność ± 0,1% zakresu

 • Zasilanie: ~230V, 50Hz lub akumulatorowe

 • Pobór mocy <10 VA

 • Temperatura otoczenia - przetwornik: -10 do +55 C, czujnik:-30 do +60 C

 • Klasa ochronności obudowy - przetwornik: IP65, czujnik: IP65 (na życzenie IP68)

 • Materiał obudowy - przetwornik: ABS, czujnik: PVC

 • Masa przetwornika: ~1,5kg

 • Zabezpieczenie dostępu za pomocą kodu (opcja)

 • Wąski kąt wiązki ultradźwiękowej

 • Zakres pomiarowy czujnika: 0-1,8m

 • Dokładność czujnika: ± 0,25% zakresu pomiarowego

 • Automatyczna kompensacja temperatury

 

OPCJONALNE WARIANTY PRZEPŁYWOMIERZA FLOWBOX

 • Przepływomierz z modułem rejestratora danych - zapisywanie i gromadzenie parametrów pomiarowych z przepływomierza z zadaną częstotliwoscią, możliwością przeglądania danych historycznych oraz obróbki na komputerze PC.

 • Przepływomierz FLOWBOXplus - dodatkowy, jakościowy pomiar parametru przepływającej cieczy (pH, tlen, redox, konduktywność).

 • Przepływomierz FLOWBOXbat - wersja bateryjna, zasilanie do 6 m-cy w temp. +20 C (w zależności od częstotliwości próbkowania), możliwość wspomagania solarem, z którym przepływomierz jest praktycznie bezobsługowy.

 • Przepływomierz z modułem transmisji danych na odległość - w oparciu o technologię telefonii komórkowej GSM lub drogę radiową.

 • Możliwe są dowolne kompilacje powyższych funkcjonalności w jednym przepływomierzu.

Przepływomierz z modułem rejestratora danych

 

Przepływomierz z opcjonalnym zasilaniem solarnym

 

Przepływomierz z modułem do transmisji danych na odległość

 

PODSTAWA PRAWNA

Główny Urząd Miar

Biuro Metrologii Prawnej

Urządzenia do pomiaru ilości odprowadzanych ścieków nie podlegają w Polsce prawnej kontroli metrologicznej. Zagadnienia prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych regulują: ustawa z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441 z późn. zm.) oraz wydane na jej podstawie rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 5. poz. 29 oraz z 2010 r. Nr 110, poz. 728) i rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 13, z 2010 r. Nr 110, poz. 727 oraz z 2013 r., poz. 630). Prawnej kontroli metrologicznej tzn. zatwierdzeniu typu i legalizacji podlegają przyrządy pomiarowe, które mogą być st osowane w zakresie określonym w art. 8 ust. 1 ustawy oraz są wyszczególnione w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli. Przyrządy i układy do pomiaru ilości odprowadzanych ścieków nie są ujęte w ww. rozporządzeniu, a więc nie podlegają prawnej kontroli metrologicznej - urządzeń tych nie dotyczy obowiązek zatwierdzenia typu oraz legalizacji.

Copyright 2002-2016 DI-BOX

Zobacz również:


Przemysłowe pomiary fizykochemiczne cieczy. W szczególności polecamy konduktometr M1300

We recommend ultrasonic flow meter FLOWBOX intended for measuring flow of the liquid in gravitational channels.