Logo
25 lat w branży aparatury wod-kan
25 lat w branży
(+48) 71 353 86 55     info@di-box.com.pl
PL   Zapytanie ofertowe

PLIKI COOKIES i DANE OSOBOWE - nasza witryna wykorzystuje niektóre pliki 'cookies' ('ciasteczka'). Przebywając na naszych stronach wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Państwa przeglądarki. Zobacz też naszą politykę ochrony danych osbowych.

OPOMIAROWANIE WÓD DESZCZOWYCH

Pomiary przepływu wód deszczowych odprowadzanych do kanalizacji przy użyciu przepływomierza FLOWBOX
.......................

PRZEDMIOT OFERTY

Przedmiotem naszej oferty jest dostawa, montaż i uruchomienie przepływomierza FLOWBOX do opomiarowania rzeczywistej ilości odprowadzanej do kanalizacji miejskiej wody deszczowej (pomiar ilości wody deszczowej).

TEORIA

Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków "podatek od deszczu" można pobierać za deszczówkę, która trafia do kanalizacji z "powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni". Mogą to być różne powierzchnie utwardzone m.in. tereny przemysłowe czy handlowe, lotniska, parkingi i inne place. Podatek od deszczu może być też pobierany od deszczówki kierowanej do kanalizacji z dachów budynków.

Ilość odprowadzanych ścieków deszczowych określa się zazwyczaj jako iloczyn powierzchni płaszczyzn (przewidzianych do objęcia opłatą) oraz wysokości opadów atmosferycznych na danym obszarze.

Do pobrania

  instrukcja obsługi przepływomierza FLOWBOX
  karta katalogowa przepływomierza FLOWBOX
  karta katalogowa koryta ZPB

BUDOWA ZESTAWU POMIAROWEGO

Jednym z bardziej popularnych rozwiązań, które polecamy i stosujemy do opomiarowania ilości wody deszczowej odprowadzanej do kanalizacji miejskiej, jest grawitacyjny przepływomierz FLOWBOX, pracujący w oparciu o znormalizowany element piętrzący - najczęściej koryto pomiarowe Palmer-Bowlus'a lub przelew mierniczy.

Koryto pomiarowe (zwężka pomiarowa) Palmer-Bowlus'a ZPB z przepływomierzem FLOWBOX

zestaw pomiarowy przepływu z przelewem mierniczym

Zobacz więcej na temat pomiaru przepływu z użyciem koryta Palmer-Bowlus'a ZPB.

Zobacz więcej na temat pomiaru przepływu z użyciem przelewu mierniczego.

ZAŁOŻENIA

Omawiany pomiar przy użyciu przepływomierza ultradźwiękowego FLOWBOX jest piętrzeniową metodą pomiarową przepływu. Elementem piętrzącym ciecz i normalizującym sposób jej przepływu jest koryto pomiarowe ZBP lub przelew mierniczy (pomiary w oparicu o normy ISO 4359 lub 1438). Poziom podpiętrzenia cieczy mierzony jest przez czujnik ultradźwiękowy. Informację o poziomie urządzenie przekazuje do przetwornka pomiarowego przepływu M1600, który zgodnie z odpowiednią formułą przeliczeniową, wyznacza dla zadanego poziomu aktualne natężenie przepływu cieczy.

Podstawowym warunkiem stosowania metody jest zapewnienie swobodnego, niezakłóconego odpływu cieczy z koryta pomiarowego ZPB oraz laminarnego, grawitacyjnego przepływu cieczy przez koryto. Natomiast przelewy miernicze stosuje się wyłącznie w przypadku ścieków oczyszczonych, nie niosących zanieczyszczeń stałych.

Przykładowe instalacje przepływomierzy FLOWBOX

Przepływomierz FLOWBOX w szafie
Koryto pomiarowe Palmer-Bowlusa
Przepływomierz FLOWBOX instalacja
Przelew mierniczy w studni