Kontakt z DI-BOX

flag_pl flag_en flag_de flag_cz flag_ua

PLIKI COOKIES i DANE OSOBOWE - nasza witryna wykorzystuje niektóre pliki 'cookies' ('ciasteczka'). Przebywając na naszych stronach wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Państwa przeglądarki. Zobacz też naszą politykę ochrony danych osbowych.

zapytaj o ofertę

PRZEPŁYWOMIERZE, POMIARY PRZEPŁYWU

Przepływomierze ultradźwiękowe, radarowe i elektromagnetyczne

----------------

Od kilkunastu lat nasza firma DI-BOX oferuje kompleksowe rozwiązania, dotyczące opomiarowania przepływu cieczy i ścieków. Oprócz dostaw sprawdzonych i uznanych na rynku przepływomierzy, świadczymy również usługi uzupełniające: przedinwestycyjne konsultacje techniczne na obiektach, przygotowywanie projektów technicznych związanych z instalacją przepływomierzy, montaże, uruchomienia i kalibracje, protokolarne przekazania przepływomierzy do użytkowania, a także dalsze nadzory oraz okresowe kampanie pomiarowe przepływu.

Autopromocja------------

 

Przepływomierz FLOWBOX ze zwężkami pomiarowymi

Nasze wieloletnie doświadczenie oraz tysiące wdrożonych aplikacji, z wykorzystaniem przepływomierzy, są niewątpliwym atutem naszej firmy. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą, składania zapytań ofertowych i dalszej współpracy!

 

Warunki grawitacyjne------------

Przepływomierz FLOWBOX

Dedykowany do warunków grawitacyjnych przepływomierz ultradźwiękowy FLOWBOX, pracuje zgodnie z wytycznymi normy ISO lub katalogu UNIKLAR-77, w oparciu o metodę piętrzeniową. Jest to jedna z bardziej popularnych i sprawdzonych metod pomiaru przepływu cieczy i ścieków, stosowana na rynku od wielu lat. Corocznie kilkaset nowych lokalizacji i obiektów jest wyposażanych w przepływomierze FLOWBOX naszej produkcji, które w doskonałej większości, z powodzeniem realizują założone funkcje pomiarowe. Więcej nt. przepływomierza FLOWBOX.

Popularne elementy piętrzące, stosowane w opisywanej metodzie pomiarowej:

 

Przykładowa instalacja ------------

Przepływomierz FLOWBOX - przetwornik M1600 w termostatowanej szafie instalacyjnej   Pomiar przepływu w oparciu o koryto pomiarowe Palmer-Bowlus'a zamontowane w studni

 

Warunki grawitacyjne------------

Przepływomierz R-BOX

Oferowany przez naszą firmę przepływomierz radarowy R-BOX służy do bezkontaktowego pomiaru przepływu cieczy w kanałach grawitacyjnych o znacznych rozmiarach i natężeniach przepływu chwilowego. W tych warunkach jest ciekawą alternatywą dla piętrzeniowych metod pomiaru przepływu z wykorzystaniem przepływomierzy ultradźwiękowych. Więcej nt. przepływomierza R-BOX.

 

Przykładowa instalacja ------------

Przepływomierz R-BOX w trakcie pracy   Przepływomierz Dopplera

 

Warunki ciśnieniowe------------

Przepływomierz elektromagnetyczny

Do pomiarów przepływu cieczy w instalacjach ciśnieniowych polecamy i oferujemy przepływomierze elektromagnetyczne. Mierzą one, z zadaną dokładnością, przepływ cieczy prądoprzewodzących, o prędkości liniowej od 0,1m/s do 10m/s w wykonaniu standardowym. Urządzenia nie powodują spadku ciśnienia i nie posiadają części ruchomych. Oferujemy pełen zakres średnic oraz różne warianty wykonań. Więcej nt. przepływomierza elektromagnetycznego.

 

Przykładowa instalacja ------------

Przepłwomierze elektromagnetyczne na rurociągach ciśnieniowych   Przetworniki pomiarowe przepływomierzy FLOWBOX w szafach ochronnych

 

TEORIA POMIARÓW PRZEPŁYWU

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami każdy obiekt gospodarki wodno-ściekowej zobligowany jest do rozliczania się z ilości odprowadzanych ścieków. Problematyka tego typu rozliczeń i związanych z nimi układami pomiarowymi wymieniana jest w kilku obowiązujących aktach prawnych - m.in.: w ustawach, np: "Prawo wodne", "Prawo ochrony środowiska", Rozporządzeniach Rady Ministrów oraz innych. Współcześnie znanych jest wiele metod dokonywania pomiarów przepływu cieczy na obiektach gospodarki wod-kan. W zależności od aplikacji i lokalnych uwarunkowań pomiar przepływu odbywać może się w warunkach grawitacyjnych lub ciśnieniowych m.in. za pomocą przepływomierzy ultradźwiękowych, radarowych lub elektromagnetycznych.

 

PODSTAWA PRAWNA

Główny Urząd Miar

Biuro Metrologii Prawnej

Urządzenia (przepływomierze) do pomiaru ilości odprowadzanych ścieków nie podlegają w Polsce prawnej kontroli metrologicznej.

Zagadnienia prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych regulują: ustawa z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441 z późn. zm.) oraz wydane na jej podstawie rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 5. poz. 29 oraz z 2010 r. Nr 110, poz. 728) i rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 13, z 2010 r. Nr 110, poz. 727 oraz z 2013 r., poz. 630). Prawnej kontroli metrologicznej tzn. zatwierdzeniu typu i legalizacji podlegają przyrządy pomiarowe, które mogą być stosowane w zakresie określonym w art. 8 ust. 1 ustawy oraz są wyszczególnione w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz za kresu tej kontroli. Przyrządy i układy do pomiaru ilości odprowadzanych ścieków (takie jak przepływomierz) nie są ujęte w ww. rozporządzeniu, a więc nie podlegają prawnej kontroli metrologicznej - urządzeń tych nie dotyczy obowiązek zatwierdzenia typu oraz legalizacji.

 

------------

Przepływomierz radarowy R-BOX w naszej ofercie

W nasze ofercie znajdą Państwo kolejne, sprawdzone rozwiązanie do pomiaru przepływu cieczy i ścieków - radarowy przepływomierz R-BOX, dedykowany do bezkontaktowego pomiaru przepływu w warunkach grawitacyjnych... (więcej)

Przepływomierz radarowy Dopplera R-BOX   Przepływomierz radarowy Dopplera R-BOX

 

------------

Materiały w formacie .dwg dla projektantów

Projektantów, którzy w swoich opracowaniach chcieliby wykorzystać gotowe rysunki w formacie .dwg, dotyczące opomiarowania przepływu ścieków w warunkach grawitacyjnych, przy użyciu przepływomierza FLOWBOX oraz korty pomiarowych Palmer-Bowlus'a ZPB prosimy o kontakt e-mailowy... (więcej)

Rysunki .dwg dotyczące pomiarów przepływu dla projektantów   Rysunki .dwg dla projektantów

 

------------

Optymalizacja opłat za ścieki

Zakładom produkcyjnym, rozliczającym się za odprowadzane ścieki ryczałtowo lub na podstawie ilości wody pobranej, polecamy nasz zestaw pomiarowy przepływu FLOWBOX, którego użycie może przynieść realne korzyści finansowe. Związne to jest z częstymi rozbieżnościami pomiędzy... (więcej)

Zmniejsz opłaty za ścieki przy pomocy przepływomierza FLOWBOX   Zmniejszenie opłat za ścieki

 

------------

Transmisja danych z przepływomierzy na odległość

Nasze przepywomierze FLOWBOX można, na życzenie, wyposażyć w moduł bezprzewodowej transmisji danych na odległość. Rozwiązanie to znakomicie sprawdza się w aplikacjach rozproszonych lub w terenach trudnodostępnych, bądź wymagających albo to stałej kontroli lub ew. tylko powiadomienia o sytuacjach kryzysowych (informacja sms-em). Aktualnie realizujemy dwa rozwiązania... (więcej)

Bezprzewodowa transmisja danych z przepływomierza FLOWBOX

 

------------

Przepływomierz FLOWBOXbat

Dla lokalizacji, w których koniecznej jest opomiarowanie ilości ścieków, a nie jest możliwe dostarczenie zasilania sieciowego 230V, proponujemy bateryjny przepływomierz FLOWBOXbat, opcjonalnie wspomagany ogniwem fotowoltaicznym. Zestaw umożliwia pracę nawet do 6 miesięcy w temperaturze +20 °C, a z ogniwem fotowoltaicznym jest... (więcej)

Przepływomierze FLOWBOX zasilane bateryjnie

 

------------

Przepływomierz FLOWBOXplus

W naszej ofercie pojawił się dwutorowy przepływomierz ultradźwiękowy w wersji FLOWBOXplus, pracujący w oparciu o koryta pomiarowe lub przelewy miernicze, umożliwiający dodatkowy jakościowy pomiar parametru cieczy (pH, tlen, redox, konduktywność) przepływającej przez koryto pomiarowe... (więcej)

Przepływomierz FLOWBOXplus, umożliwiający pomiar dodatkowego parametru przepływającej cieczy

 

------------

Pomiary przepływu cieczy z noniuszem

W pewnych aplikacjach nie jest wymagany ciąłgy pomiar natężenia przepływu chwilowego i sumarycznego cieczy, a jedynie możliwość okresowego, szacunkowego, określenia natężenia przepływu chwilowego. W takich sytuacjach polecamy koryta pomiarowe Palmer-Bowlusa (pot. zwężki pomiarowe ZPB) wraz z noniuszem pomiarowym, umożliwiającym obsłudze wzrokowe określenie...(więcej)

Zwężki pomiarowe Palmer-Bowlus'a z noniuszem pomiarowym

 

------------

Pomiary przepływu cieczy niosącej pianę

Zazwyczaj pomiar przepływu cieczy, która niesie ze sobą znaczne ilości piany, jest problematyczny, ze względu na zakłócenia pracy czujnika ultradźwiękowego. Informujemy jednak, że w naszej ofercie pojawiły się koryta pomiarowe Palmer-Bowlusa (pot. zwężki pomiarowe ZPB) z bocznym kominem pomiarowym... (więcej)

Zwężka pomiarowa ZPB z bocznym kominem pomiarowym

 

------------

Opomiarowanie niewielkich przepływów

Do pomiarów niewielkich lub zmiennych przepływów ścieków zanieczyszczonych w kanalizacji grawitacyjnej proponujemy: do opomiarowania ścieków w kanałach o przekroju kołowym - koryto Palmer-Bowlus'a ZPB 100 lub ZPB 160 oraz przepływomierz FLOWBOX, do opomiarowania ścieków w kanałach o przekroju prostokątnym - koryto Parshalla P1... (więcej)

Pomiary niewielkich przepływów cieczy przy pomocy przepływomierza FLOWBOX

 

------------

Poradnik. "Przepływomierze..." (pdf)

Zachęcamy do zapoznania się z naszym opracowaniem: "Przepływomierze. Pomiary natężenia przepływu cieczy w kanałach otwartych", w którym prezentujemy: zasadę działania i budowę zestawu pomiarowego przepływu cieczy, podstawę prawną, wskazówki montażowe oraz dane techniczne aparatury, zwężek i przelewów mierniczych... (więcej)

Przepływomierze - poradnik firmy DI-BOX

 

------------

Artykuły w prasie branżowej

Zapraszamy do lektury naszego artykułu pt. "Pomiary natężenia przepływu cieczy w kanałach otwartych - Measurements of the intensity of liquid flows in open channels" zamieszczonego w majowym wydaniu czasopisma POMIARY AUTOMATYKA ROBOTYKA oraz w sierpniowym wydaniu czasopisma INSTAL.

Przepływomierze. Pomiary strumienia objętości cieczy w korytach otwartych

 

------------

Pełna oferta di-box.com.pl

Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą naszej firmy. Oprócz pomiarów przepływu cieczy zajmujemy się również pomiarami fizykochemicznymi. Nasze aplikacje znajdują zastosowanie głównie w gospodarce wod-kan. Z naszej szerokiej oferty polecamy Państwu w szczególności: pH-metry, tlenomierze, konduktometry, pomiary redox, gęstościomierze, mętnościomierze przemysłowe i inne... (więcej)

logotyp di-box

 

POMOCNE LINKI

Copyright 2002-2018 DI-BOX

Zobacz również:


author Google+

FAQ - pytania i odpowiedzi