Logo
25 lat w branży aparatury wod-kan
25 lat w branży
(+48) 71 353 86 55     info@di-box.com.pl
PL   Zapytanie ofertowe

PLIKI COOKIES i DANE OSOBOWE - nasza witryna wykorzystuje niektóre pliki 'cookies' ('ciasteczka'). Przebywając na naszych stronach wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Państwa przeglądarki. Zobacz też naszą politykę ochrony danych osbowych.

OPTYMALIZACJA OPŁAT ZA ŚCIEKI

Zmniejszenie opłat za ścieki z użyciem przepływomierza FLOWBOX
.......................

PRZEDMIOT OFERTY

Przedmiotem oferty jest dostawa (możliwa również przedinwestycyjna konsultacja techniczna na obiekcie, a także montaż i uruchomienie) przepływomierza ulradźwiękowego FLOWBOX do pomiaru rzeczywistej ilości ścieków odprowadzanych grawitacyjnie do kanalizacji z zakładów i przedsiębiorstw, które zużywają wodę do procesów produkcyjnych, a ilość ścieków aktualnie rozliczają na podstawie wyliczeń z ilości wody pobranej lub ryczałtowo. Nasza firma chętnie pomoże również w uzyskaniu aprobaty jednostki naliczającej ścieki (mpwik, wik, zuk itp.) dla proponowanego rozwiązania.

TEORIA

Współcześnie wiele zakładów produkcyjnych dokonuje rozliczeń ilości odprowadzanych ścieków na podstawie szacunkowych wyliczeń z ilości wody pobranej lub ryczałtowo. Metoda taka jednak nie zawsze odzwierciedla rzeczywistą ilość odprowadzanych do kanalizacji ścieków. Rozbieżności często mają miejsce w przypadku instalacji przemysłowych, w których występują ubytki wody w trakcie procesów produkcyjnych takie jak np. zużycie wody do procesu produkcyjnego (przykładowo wg. norm* na wyprodukowanie 1.000kg pieczywa zużywa się ok. 2m3 wody), parowanie, rozbryzgiwanie itd. Na dalsze rozbieżności mogą wpływać również straty wody w sieciach, powstające szczególnie w starszych instalacjach kanalizacyjnych. W takich przypadkach uruchomenie zestawu do pomiaru rzeczywistej ilości odprowadzanych ścieków może przynieść realne oszczędności.

Do pobrania

  instrukcja obsługi przepływomierza FLOWBOX
  karta katalogowa przepływomierza FLOWBOX
  karta katalogowa koryta ZPB

KALKULACJA*

Piekarnia rozlicza się co miesiąc z MPWiK za odprowadzone do kanalizacji ścieki na podstawie ilości wody pobranej. W trakcie działań, mających na celu optymalizację kosztów odprowadzanych ścieków, w piekarni zamontowano przepływomierz ultradźwiękowy FLOWBOX, pracujący w oparciu o koryto pomiarowe Palmer-Bowlus'a ZPB160. Zakładamy uśrednioną stawkę za m3 odprowadzanych ścieków. Przy różnicy, pomiędzy ilością pobieranej wody, a odprowadzanymi ściekami, wynoszącej miesięcznie ok. 150m3 zwrot kosztów inwestycji powinien nastąpić po niecałym roku czasu.

BUDOWA ZESTAWU POMIAROWEGO

  1. Przepływomierz FLOWBOX
  2. Koryto pomiarowe (zwężka) Palmer-Bowlus'a z uchwytem czujnika

Koryto pomiarowe (zwężka pomiarowa) Palmer-Bowlus'a ZPB z przepływomierzem FLOWBOX

ZAŁOŻENIA

Omawiana metoda pomiarowa należy do tzw piętrzeniowych metod pomiaru przepływu cieczy, a pomiar dokonywany jest w oparciu o normę ISO 4359. Elementem piętrzącym i zarazem normalizującym warunki przepływu jest koryto pomiarowe Palmer-Bowlus'a ZPB, a poziom spiętrzenia przeliczany jest na wartość natężenia przepływu, zgodnie z odpowiednią formułą, przez przetwornik pomiarowy M1600 przepływomierza FLOWBOX. Poziom spiętrzenia cieczy w korycie pomiarowym Palmer-Bowlus'a wyznaczany jest przez czujnik ultradźwiękowy zainstalowany nad korytem, który przekazuje sygnały do przetwornika M1600.

Podstawowym warunkiem stosowania metody jest zapewnienie pełnego, swobodnego, niezakłóconego odpływu cieczy z koryta pomiarowego oraz zapewnienie grawitacyjnego, laminarnego przepływu cieczy przez koryto.

Przykładowe instalacje koryt ZPB z przepływomierzem FLOWBOX------------

Przepływomierz FLOWBOX w szafie
Koryto pomiarowe Palmer-Bowlus'a ZPB
Przepłwywomierz FLOWBOX w szafie
Koryto pomiarowe Palmer-Bowlus z przepływomierzem grawitacyjnym