Logo
25 lat w branży aparatury wod-kan
25 lat w branży
(+48) 71 353 86 55     info@di-box.com.pl
PL   Zapytanie ofertowe

PLIKI COOKIES i DANE OSOBOWE - nasza witryna wykorzystuje niektóre pliki 'cookies' ('ciasteczka'). Przebywając na naszych stronach wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Państwa przeglądarki. Zobacz też naszą politykę ochrony danych osbowych.

OPTYMALIZACJA OPŁAT ZA ŚCIEKI

Zmniejszenie opłat za ścieki z użyciem przepływomierza FLOWBOX
.......................

PRZEDMIOT OFERTY

Przedmiotem oferty jest dostawa (możliwa również przedinwestycyjna konsultacja techniczna na obiekcie, a także montaż i uruchomienie) przepływomierza ulradźwiękowego FLOWBOX do pomiaru rzeczywistej ilości ścieków odprowadzanych grawitacyjnie do kanalizacji z zakładów i przedsiębiorstw, które zużywają wodę do procesów produkcyjnych, a ilość ścieków aktualnie rozliczają na podstawie wyliczeń z ilości wody pobranej lub ryczałtowo. Nasza firma chętnie pomoże również w uzyskaniu aprobaty jednostki naliczającej ścieki (mpwik, wik, zuk itp.) dla proponowanego rozwiązania.

TEORIA

Współcześnie wiele zakładów produkcyjnych dokonuje rozliczeń ilości odprowadzanych ścieków na podstawie szacunkowych wyliczeń z ilości wody pobranej lub ryczałtowo. Metoda taka jednak nie zawsze odzwierciedla rzeczywistą ilość odprowadzanych do kanalizacji ścieków. Rozbieżności często mają miejsce w przypadku instalacji przemysłowych, w których występują ubytki wody w trakcie procesów produkcyjnych takie jak np. zużycie wody do procesu produkcyjnego (przykładowo wg. norm* na wyprodukowanie 1.000kg pieczywa zużywa się ok. 2m3 wody), parowanie, rozbryzgiwanie itd. Na dalsze rozbieżności mogą wpływać również straty wody w sieciach, powstające szczególnie w starszych instalacjach kanalizacyjnych. W takich przypadkach uruchomenie zestawu do pomiaru rzeczywistej ilości odprowadzanych ścieków może przynieść realne oszczędności.

Do pobrania

  pobierz ulotkę informacyjną
  instrukcja obsługi przepływomierza FLOWBOX
  karta katalogowa przepływomierza FLOWBOX
  karta katalogowa koryta ZPB

KALKULACJA*

Piekarnia rozlicza się co miesiąc z MPWiK za odprowadzone do kanalizacji ścieki na podstawie ilości wody pobranej. W trakcie działań, mających na celu optymalizację kosztów odprowadzanych ścieków, w piekarni zamontowano przepływomierz ultradźwiękowy FLOWBOX, pracujący w oparciu o koryto pomiarowe Palmer-Bowlus'a ZPB160. Zakładamy uśrednioną stawkę za m3 odprowadzanych ścieków. Przy różnicy, pomiędzy ilością pobieranej wody, a odprowadzanymi ściekami, wynoszącej miesięcznie ok. 150m3 zwrot kosztów inwestycji powinien nastąpić po niecałym roku czasu.

BUDOWA ZESTAWU POMIAROWEGO

  1. Przepływomierz FLOWBOX
  2. Koryto pomiarowe (zwężka) Palmer-Bowlus'a z uchwytem czujnika

Koryto pomiarowe (zwężka pomiarowa) Palmer-Bowlus'a ZPB z przepływomierzem FLOWBOX

ZAŁOŻENIA

Omawiana metoda pomiarowa należy do tzw piętrzeniowych metod pomiaru przepływu cieczy, a pomiar dokonywany jest w oparciu o normę ISO 4359. Elementem piętrzącym i zarazem normalizującym warunki przepływu jest koryto pomiarowe Palmer-Bowlus'a ZPB, a poziom spiętrzenia przeliczany jest na wartość natężenia przepływu, zgodnie z odpowiednią formułą, przez przetwornik pomiarowy M1600 przepływomierza FLOWBOX. Poziom spiętrzenia cieczy w korycie pomiarowym Palmer-Bowlus'a wyznaczany jest przez czujnik ultradźwiękowy zainstalowany nad korytem, który przekazuje sygnały do przetwornika M1600.

Podstawowym warunkiem stosowania metody jest zapewnienie pełnego, swobodnego, niezakłóconego odpływu cieczy z koryta pomiarowego oraz zapewnienie grawitacyjnego, laminarnego przepływu cieczy przez koryto.

Przykładowe instalacje przepływomierzy FLOWBOX

Przepływomierz FLOWBOX w szafie
Koryto pomiarowe Palmer-Bowlus'a ZPB
Przepłwywomierz FLOWBOX w szafie
Koryto pomiarowe Palmer-Bowlus z przepływomierzem grawitacyjnym